Boeken

Samen met mijn WRR-collega’s schreven wij het rapport Opgave AI dat op 11 november aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat is overhandigd. Het rapport is op de website van de WRR gratis te downloaden. Later zal een Engelse vertaling bij Springer verschijnen

Een essay over hoe de wandeling in het coronajaar een herontdekking is van de niet door techniek gemedieerde ervaring.

Het boek is te bestellen bij o.a. Bol  

Kanalen worden gegraven om nieuwe zeeverbindingen te maken, artificiële eilanden worden gecreëerd en landen concurreren om toegang tot de havens van eilandnaties en om nieuwe routes langs de smeltende Noordpool. Wat betekenen de verschuivende machtsverhoudingen op zee voor het politieke wereldtoneel?

The global village is under pressure. In order to protect local communities and their traditions, walls, real and symbolical, are erected across the globe. In Turkey, Russia and China cosmopolitanism seems to be giving way to rediscoveries of tradition like Ottomanism, Eurasianism and Confucianism.

De opkomst van het Oosten is een onorthodox boek over de geopolitieke verschuiving naar het oosten, bedoeld voor iedereen die de verhoudingen in onze hedendaagse, snel veranderende wereld wil begrijpen.