Boeken

Op 24 februari 2023 hield ik mijn oratie in het kader van mijn leerstoel als bijzonder hoogleraar aan de VU. Precies een jaar na het begin van de Russische oorlog in Oekraine verkent de oratie de relatie tussen politiek, economie, technocratie en recht. De tekt van De Overwinning van de Politiek is bij Boom aan te schaffen

De Engelse vertaling van Opgave AI is verschenen. Mission AI – The New System Technology, dat ik heb geschreven met Corien Prins en Erik Schrijvers is als open access boek bij Springer te downloaden of aan te schaffen

Met collega’s van Ethos en anderen is een bundel uitgebracht over hoe Europa zich dient te verhouden tot de veranderende geopolitieke realiteit. Ik schreef hierin een artikel dat een aanzet doet voor een Europese Grand Strategy met daarin aandacht voor de situatie, imperatieven en capaciteiten van de EU.

Samen met mijn WRR-collega’s schreven wij het rapport Opgave AI dat op 11 november aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat is overhandigd. Het rapport is op de website van de WRR gratis te downloaden. Later zal een Engelse vertaling bij Springer verschijnen

Een essay over hoe de wandeling in het coronajaar een herontdekking is van de niet door techniek gemedieerde ervaring.

Het boek is te bestellen bij o.a. Bol  

Kanalen worden gegraven om nieuwe zeeverbindingen te maken, artificiële eilanden worden gecreëerd en landen concurreren om toegang tot de havens van eilandnaties en om nieuwe routes langs de smeltende Noordpool. Wat betekenen de verschuivende machtsverhoudingen op zee voor het politieke wereldtoneel?

The global village is under pressure. In order to protect local communities and their traditions, walls, real and symbolical, are erected across the globe. In Turkey, Russia and China cosmopolitanism seems to be giving way to rediscoveries of tradition like Ottomanism, Eurasianism and Confucianism.

De opkomst van het Oosten is een onorthodox boek over de geopolitieke verschuiving naar het oosten, bedoeld voor iedereen die de verhoudingen in onze hedendaagse, snel veranderende wereld wil begrijpen.