Overige artikelen

Een essay over hoe de wandeling in het coronajaar een herontdekking is van de niet door techniek gemedieerde ervaring.

Het boek is te bestellen bij o.a. Bol  

Society has become financialized; the process of replacing relations, structures of trust and reciprocity, by anonymous and systemic transactions. The volume poses vital questions with regard to this societal development. How did this happen? And is change possible? If yes, how? Finance and the Common Good contains 21 essays on these themes. Haroon Sheikh has contributed A European Response to Globalisation and Digitalisation.

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) boezemt angst in. AI geeft macht aan een paar enorme bedrijven in Silicon Valley. Aan landen als Amerika en China die vooroplopen. En aan algoritmen die menselijke keuzevrijheid onder druk zetten. Die angst is legitiem, maar een blik op de geschiedenis van technologie biedt ons een optimistischer scenario.

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) is niet alleen in Nederland een steeds belangrijker vraagstuk. Ook buiten ons land is het thema een hot issue. Dennis Broeders, universitair hoofddocent Veiligheid en Technologie aan Universiteit Leiden, en Rogier Creemers, postdoc bij de juridische faculteit en Chinastudies aan Universiteit Leiden, kijken samen met ons naar de positie van andere landen op het gebied van AI.