Geschiedenisblad Maarten ‘Op zee vinden allerlei ontwikkelingen plaats waar we weinig aandacht voor hebben’

Er zijn bibliotheken volgeschreven over de geschiedenis van geopolitiek. Maar wat er op zee gebeurt blijft volgens filosoof Haroon Sheikh onderbelicht. In zijn boek Hydropolitiek beschrijft hij de geschiedenis van de zeven grote wereldzeeën. Hij constateert dat de ligging van steden en gebieden een onontkoombare invloed heeft op de politiek, economie en tradities van samenlevingen.
Een interview in Maarten! (voorjaar 2020) over hydropolitiek.

Share