Friesch Dagblad ‘Wie op het water heerst verwerft wereldmacht’

Meer dan negentig procent van de wereldhandel gaat primair over het water. Dus elke opkomende macht wil zich centraal positioneren ten opzichte van de waterwegen.
Een interview in Het Friesch Dagblad (voorjaar 2020) over Hydropolitiek.

Share