NRC: Advies voor in het stemhokje: kijk naar geopolitieke ideeën

We horen vaak de klacht dat Europese verkiezingen over nationale politiek gaan. We zouden ons meer met Europese vraagstukken moeten bezighouden als de Brexit-onderhandelingen, botsingen over budgetten en aantasting van de rechtsstaat. Dat zijn allemaal belangrijke vraagstukken, maar zij eisen al te veel van onze aandacht op. Ik pleit ervoor om bij deze verkiezingen niet teveel naar dit soort interne Europese aangelegenheden te kijken. Veel belangrijker zijn de geopolitieke verschuivingen die om ons heen plaatsvinden.

We leven in een wereld waarin grootmachten (Rusland en China, maar ook de VS) steeds nadrukkelijker hun eigenbelang nastreven. Dat moet Europa ook leren. Deze week presenteerde het kabinet een China-strategie. Die benadrukt terecht dat op verschillende domeinen de EU het voorkeurskanaal is om China tegemoet te treden. Het recente nieuws over mogelijke spionage door Huawei maakt een gecoördineerde aanpak nog actueler.

Een bredere blik richt zich ook op India. In de grootste democratie ter wereld gaan op dit moment nog veel meer mensen naar de stembus dan in de 28 Europese landen. De uitkomst daarvan is belangrijk. Het internationale toneel zal namelijk steeds meer gedomineerd worden door de competitie tussen Amerika en China. Om ons in die strijd staande te houden, wordt India op termijn een belangrijke bondgenoot.

Europa dient op veel gebieden ruimte te houden voor nationale variatie. Maar op het geopolitieke domein moeten we samen optrekken. Het fundament van onze veiligheid en welvaart staat namelijk op het spel. Vergeet in het stemhokje even de nationale politiek en de Brexit-perikelen. Stem op een partij die ernst maakt van Europa’s rol op het wereldtoneel.

Share