NRC: Meedenkers aan het eind van 2021

Haroon Sheikh, politicoloog en filosoof:

Big Tech: het tij keert

 

In 2021 beginnen we eindelijk grip te krijgen op Big Tech. Onvrede met de macht van deze bedrijven is er al jaren, maar lang veranderde er bar weinig. In 2020 werd door de coronacrisis die macht aanvankelijk alleen maar groter, want digitalisering was de oplossing: ons werk migreerde naar de cloud, scholen gingen digitaal en Big Tech bouwde onze corona-apps.

Tegen het einde van het jaar vond echter een plotselinge kentering plaats. Politici en toezichthouders in de VS en de EU publiceerden kritische rapporten en zetten rechtszaken in gang om de immense macht van deze bedrijven over de samenleving aan te pakken. Beleidsmakers overwegen nu serieus extreme oplossingen, zoals het opbreken van deze grote spelers.

Het rampjaar maakte onze afhankelijkheid van Big Tech pijnlijk zichtbaar. Dat geeft hoop voor 2021: we gaan dan, eindelijk, beginnen met het tij te keren.

Share